Yozgat Eczacı Odası

Yozgat Eczacı Odası

 
ODAMIZ TARİHÇESİ

Yozgat bölgesindeki meslektaşlarımız daha önce Kayseri Eczacı Odası örgüt çatısı altında hizmet vermekte iken;

Türk Eczacılar Birliği’nin 36. Büyük Kongresi’nde alınan kararla Yozgat Eczacı Odası kurulmuş ve TEB Merkez Heyetinin14 Ocak 2008 Tarihli toplantısında alınan kararla Kurucu Yönetim kuruluna Ecz. Harun LEKESİZ, Ecz. Mehmet Ali ÇAKIR, Ecz. Kemal ERGÖRÜN, Ecz. Osman COŞKUN, Ecz. Furkan KONYA atanmışlardır.

Kurucu yönetim kurulu 02 Şubat 2008 Tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirmiş ve
Oda hizmetinin yürütülmesi için bir yer kiralanması ve tefrişatına öncelik vermiştir. Başta TEB olmak üzere Ecza depolarımızın da katkılarıyla bir yer kiralanmış ve tefrişatı yapılmıştır.

Odamız Kurucu Yönetim Kurulu, mesleğimizin saygınlığına zarar veren önemli hususlardan biri olarak gördüğü muvazaa ile mücadeleye, ilimizde meslek adına yapılması gerekli çalışmalar arasında birinci önceliği vererek çalışmalarına başlamış ve hemen ilk toplantısında bir muvazaa komisyonu kurulmasını kararlaştırmıştır. Ortaya konan bu kararlılık kısa zamanda meyvelerini vermeye de başlamıştır.

Daha sonrasında 1. Olağan Genel Kurul çalışmalarına başlanmış ve 4-5 Nisan 2008 tarihlerinde odamızın ilk genel kurulu gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul sonunda oda yönetim kurulu aşağıdaki gibi olmuştur.

Yönetim Kurulu:
Ecz. Harun Lekesiz            Başkan
Ecz. Kemal Ergörün          Genel Sekreter
Ecz. Osman Coşkun         Sayman
Ecz. Hüseyin Alp Doğan    Üye
Ecz. Furkan Konya            Üye

Yeni oluşan Yönetim Kurulu, mesleki itibarın yüceltilmesi hususunu kendisine ilke edinmiştir.

İlk faaliyet olarak web sitesi oluşturulması ve eczacılara yönelik hizmet içi eğitimin yapılması için çalışmalara başlanmıştır. Ayrıca ilerleyen zamanlarda odamız bütçesine göre odamıza müstakil bir bina alımı yapılması da karalaştırılmıştır.

Odamızın TEB bünyesinde eczacılık mesleğine büyük katkılarda bulunacağına inanmaktayız. Bu heyecan ve şevkle yönetim kurulu olarak çalışmalarımız büyük bir gayretle devam edecektir. Önümüze çıkan her türlü zorluğu mesleğimizin bize verdiği sorumluluk bilinci ve örgütlü gücümüzle aşacağımıza inancımız tamdır.

Kuruluş aşamasında bizden yardım ve desteklerini esirgemeyen başta Yozgat’taki meslektaşlarımız olmak üzere Kayseri Eczacı Odası Başkanı Sayın Bülent ÜNSAL ve Yönetim Kurulu üyelerine ve rahmetle andığımız 35. Dönem TEB Denetleme Kurulu Üyesi Merhum Salih ABBASOĞLU’na şükranlarımızı bir borç biliriz.