Yozgat Eczacı Odası

Yozgat Eczacı Odası

 
MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ

Vizyonumuz:

Halk sağlığının ve eczacılık mesleğinin gelişimi için gerekli çalışmaları, bilimsel, teknik ve stratejik atılımları planlayan ve hayata geçiren bir meslek örgütü olarak eczacıların, toplumun tüm kesimleri tarafından, saygın, bilimsel, sürekli gelişen, vazgeçilmez bir meslek gurubunun üyeleri olarak nitelenmesini sağlamaktır.

Misyonumuz:

  • İlacın ve eczacılık hizmetinin tek sorumlusu olan eczacıların, ilacın üretiminden hastaya sunumuna kadarki tüm aşamalarda söz sahibi olmasını sağlamak,
  • Ülkenin ilaç ve eczacılık politikalarına yön verecek beceri, birikim ve güce ulaşmak için gerekli yapılanmaları oluşturmak,
  • Klinik eczacılık, farmasötik bakım kavramlarının yerleşmesi için bilimsel ve teknik çalışmalar yapmak, eczacının bir tedarikçi değil, ilaç danışmanı ve sağlık emekçisi olduğu gerçeğini vurgulamak,
  • Ecza Kooperatiflerinin özgür eczacı sermayesiyle bireysel eczacılığın var olmasındaki yaşamsal öneminden hareketle, kooperatiflerin gelişimi için gerekli şartları hazırlamak,
  • Eczacılık mesleğinin, serbest eczaneler dışındaki kamu, hastane, akademi ve sanayi gibi tüm alanlarında, istihdamdan özlük haklarına kadar tüm sorunlarına çözümler aramak,
  • Eczanelerden verilen hizmetin kalitesini arttırarak toplum sağlığına ve yurttaşların yaşam kalitesine olumlu katkıda bulunmak,
  • Kamu kaynaklarının etkin ve doğru kullanımına yönelik, hastayı ve eczacıları mağdur etmeyen akılcı çözüm önerilerinde bulunmak.
  • Hasta haklarına saygılı olmak bu konudaki bilincin yerleşmesine ve gelişimine  katkı sağlamaktır.

 

Kalite Politikamız:

Halk sağlığını ve üyelerimizin menfaatini, memnuniyetini, tüm yöneten ve çalışanlarımızın katıldığı bir ekip ruhunu kovalayarak, kendimizi yenileyerek ve aşarak, her insanın eşit ve değerli olduğunun bilinciyle korumak ve geliştirmektir.