ECZACI REHBERİ

 • ECZANE AÇILIŞINDA İSTENEN BELGELER
 • ODAYA KAYIT OLURKEN İSTENEN BELGELER
 • ODAYA NAKİL OLURKEN İSTENEN BELGELER
 • ECZANE NAKLİNDE ECZACI ODASININ İSTEMİŞ OLDUĞU BELGELER
 • ECZANE DEVRİ İÇİN MATBU FORM
 • ECZANE SORUMLU MÜDÜR DEĞİŞİKLİĞİ
 • ECZANE MESUL MÜDÜR ATAMASI İÇİN MATBUU FORM
 • İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ

1-    Dilekçe ( Odaya Hitaben )
2-    İl Sağlık Müdürlüğüne Müracaat (Müdürlüğün istemiş olduğu evraklar için)
3-    Odaya Giriş Beyannamesi (Odadan verilecektir)
4-    6 Adet vesikalık resim
5-    Diplomanın  Noterden tasdikli Onayı
6-    Aile Toplum kağıdı, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, İkametgah ilmühaberi
7-    Eczane olacak yerin Elektrik Su abonmanları makbuzu fotokopisi
8-    Muvaazanın Olmadığına dair belge (il veya İlçe temsilciliklerinden)
9-    Kira Mukavelesi örneği veya sözleşme aslı Mal Sahibi ise Tapu Fot.
10-    Demirbaş Eşyaların fatura fotokopisi
11-    Sağlık Grup Başkanlığı ve temsilci onaylı ölçüm raporu
12-    Eczane açılacak yerin (3 suret A3 Kağıtta) Resmi Tasdikli Krokisi ve vaziyet Planı Krokiyi çizen Mimar tarafından onaylı( Ada, pafta parsel,açık adres, net kullanımı alanı cadde adı eczane adı, yön krokiyi çizenin onayı) Aslı
13-    Resmi Kurumda çalışan eczacının istifa etmesi ve istifa onay dilekçesi
14-    Hükümet Tabipliği raporu
15-    Eczane açılacak yerin iskan raporu fotokopisi, (Yapı Kullanım İzin Belgesi)
16-    İmza Beyannamesi
17-    Özgeçmiş
18-    Eczane açıldıktan sonra Eczane Ruhsatı ve Sertifikası
Not: Müracaatların Odaya Eczacıların Bizzat Şahsı Tarafından Yapılması
NOT : BAŞKA BİR ECZACI ODASINDA KAYITLI OLAN ECZACILARIMIZ ÖNCELİKLE KAYITLI OLDUĞU ECZACI ODASINA VE ODAMIZA FAKS YA DA MAİL YOLUYLA DILEKÇE GÖNDEREREK ÜYELİK NAKİL TALEBİNDE BULUNMALIDIR.
 1-    Dilekçe ( Odaya Hitaben )
2-    Matbu Form ( oda’dan verilecek)
3-    Diploma Noter Tasdikli
4-    6 Adet Vesikalık Resim
5-    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6-    İkametgah İlmühaberi
7-    İmza Beyannamesi
8-    Özgeçmiş Yazısı
 1-    Dilekçe ( Odaya Hitaben )
2-    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3-    İkametgah İlmühaberi
4-    İmza Beyannamesi
5-    Özgeçmiş Yazısı
 1-    Dilekçe ( Odaya Hitaben )
2-    Matbu form (Odadan verilecek)
3-    İkametgah İlmühaberi ve Nüfus Cüzdanı Sureti
4-    Elektirik Ve Su makbuzu fotokopisi
5-    Kira Mukavelesi örneği veya sözleşme aslı Mal Sahibi ise Tapu Fot.
6-    Eczane açılacak yerin (3 suret A3 Kağıtta) Resmi Tasdikli Krokisi ve vaziyet Planı Krokiyi çizen Mimar tarafından onaylı( Ada, pafta parselaçık adres, net kullanımı alanı cadde adı eczane adı, yön krokiyi çizenin onayı
7-    Eczane açılak yerin iskan raporu fotokopisi, (Yapı Kullanım İzin Belgesi)
8-    Eczane Ruhsatı
 ASKERLİK HİZMETİ, MİLLETVEKİLLİĞİ, BELEDİYE BAŞKANLIĞI, MALULLÜK, KISITLAMA ALTINA ALINMA, HASTALIK VE SAİR NEDENLERLE GERÇEKLEŞECEK MESUL MÜDÜR DEĞİŞİKLİKLERİNDE;

 1. ECZACININ MESUL MÜDÜR ATAMAK İSTEDİĞİNE DAİR DİLEKÇE
 2. ECZACI ODASINA KAYITLI ECZACININ MESUL MÜDÜRLÜĞÜ KABUL ETTİĞİNE DAİR DİLEKÇE
 3. MESUL MÜDÜRLÜK GÖREVİ YAPACAK ECZACI DAHA ÖNCE BİR İŞ YERİNDE ÇALIŞMIŞ İSE, AYRILDIĞINA DAİR DİLEKÇE

 

NOT: DİLEKÇELERDE MESUL MÜDÜR ATAMA SÜRESİ BELİRTİLMEMİŞSE, ECZANENİN ASIL SAHİP VE MESUL MÜDÜRÜ GÖREVİ BAŞINA DÖNDÜĞÜNDE ATANAN MESUL MÜDÜRÜN İSTİFA DİLEKÇESİ VEYA ECZACININ GÖREVE BAŞLADIĞINI BİLDİREN DİLEKÇE ODAMIZA İLETİLMELİDİR.

 


 

VERESE ECZANE MESUL MÜDÜR DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMİ İÇİN İSTENEN BELGELER

 

 1. VARİSİN ECZACIYI MESUL MÜDÜR ATADIĞINA DAİR DİLEKÇESİ
 2. ECZACI ODASINA KAYITLI ECZACININ MESUL MÜDÜRLÜĞÜ KABUL ETTİĞİNE DAİR DİLEKÇE
 3. MESUL MÜDÜR ECZACI DAHA ÖNCE BİR İŞ YERİNDE ÇALIŞMIŞ İSE, BU İŞ YERİNDEN “İLİŞİK KESME” BELGESİ
 4. ESKİ MESUL MÜDÜRÜN İSTİFA DİLEKÇESİ

 


 

2021 YILI MESUL MÜDÜR ECZACI MAAŞI

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 42.DÖNEM MERKEZ HEYETİ TARAFINDAN İLGİLİ YASALARA GÖRE SORUMLU MÜDÜRLÜK GÖREVİNİ YÜRÜTECEK ECZACILARIN ASGARİ ÜCRETİ 2021 YILI İÇİN AYLIK NET 5850 (BEŞBİN SEKİZYÜZELLİ) TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR.