TEB 49. Bölge

Yozgat Eczacı Odası

YASA VE YÖNETMELİKLER

Arayacağınız Yasa veya Yönetmelik en güncel adreste yani www.mevzuat.gov.tr de yapılmaktadır.

1- TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ KANUNU – 6643

2- TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

3- ECZACILAR ve ECZANELER HAKKINDA KANUN -6197

4- ECZANELER ve ECZANE HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

5- TÜRK ECZACILARI DEONTOLOJİ TÜZÜĞÜ

6- İSPENÇİYARİ ve TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU - 1262

7- BEŞERi İSPENÇİYARİ TIBBi MÜSTAHZARLARIN TIBBİ TANITIM YÖNETMELİĞİ

8- TÜRKİYE'DE İMÂL EDİLEN TIBBİ ve İSPENÇİYARİ MÜSTAHZARLARLA GALENİK PREPARATLAR ve KODEKS AMPULLERİNİN FİYATLARINA DAİR KARAR

9- ECZA TİCARETHANELERİYLE SANAT VE ZİRAAT İŞLERİNDE KULLANILAN ZEHİRLİ MÜESSİR KİMYEVİ MADDELERİN SATILDIĞI DÜKKANLARA MAHSUS KANUN -984

10- SANAYİ VE ZİRAATTE KULLANILAN ZEHİRLİ MADDELERİN ECZANELERDE SURETİ HIFIZ VE ALIM SATIMI HAKKINDA TALİMATNAME

11- ECZA DEPOLARI VE ECZA DEPOLARINDA BULUNDURULAN ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİK

12- İLAÇLAR VE ECZA DEPOSUNDA BULUNDURULAN ÜRÜNLER İLE İLGİLİ İYİ DAĞITIM VE MUHAFAZA UYGULAMALARI KILAVUZU (*)