Yozgat Eczacı Odası

Yozgat Eczacı Odası

 
KOSGEB MKİ Hızlı Destek Programı Hakkında

43.A.00/1604
14/01/2022
BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Bilindiği üzere, istihdamın artırılması amacıyla, KOSGEB tarafından işçi ve işverenlere çeşitli destekler sağlanmaktadır. Meslektaşlarımızın da destek programlarından yararlandırılması talebimiz yetkili mercilere yazılı olarak ve 11.01.2022 tarihinde KOSGEB Başkanı Sayın Hasan Basri Kurt'la yaptığımız görüşmede olmak üzere birçok kez aktarılmıştır.

KOSGEB, "Covid-19 Kapsamında; İmalat Ve Bunun Tamamlayıcısı Sektörler İle Bazı Hizmet Ve Ticaret Sektörlerine Yönelik ‘Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programı' Hakkında" başlıklı duyurusu ile; MKİ'lerin salgın şartlarında faaliyetlerini sürdürmelerinin ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdamının amaçlandığını, "12 ay boyunca istihdam edilmesi taahhüdü" ve "Başvuru dönemi ilanından önceki 12 aylık ortalama istihdamın korunması" şartları ve diğer başvuru koşullarının da sağlanması halinde; ilave yeni personel başına 100 bin TL geri ödemeli destek verileceğini; bu program ile genç, yeni mezun ve kadın istihdamına öncelik verildiğini ve mikro işletmelerin 2, küçük işletmelerin de 5 personele kadar destek alabileceğini duyurmuştur.

KOSGEB tarafından Birliğimize gönderilen ve ekte yer alan yazı ile, meslektaşlarımızın da NACE Rev 2 altılı kod listesine göre 47.73 NACE ve 47.74 NACE kodları ile programın sektörel hedef kitlesi içinde yer aldığı bildirilmiştir.

Bilgilerinizi ve konu hakkında üyelerinizin bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

 

Ecz.Saygın Garğın
Genel Sekreter

KOSGEB tarafından Birliğimize gönderilen yazı için tıklayınız.

Bilgilendirme Afiş Görseli tıklayınız.