Yozgat Eczacı Odası

Yozgat Eczacı Odası

 
Afet Bölgesinde Yapılacak Uygulamalar Hakkında SGK Duyurusu

Afet Bölgesinde Yapılacak Uygulamalar Hakkında SGK Duyurusu

 


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından, 08/02/2023 tarihinde yayımlanan “Afet Bölgesinde Yapılacak Uygulamalar Hakkında” başlıklı duyuru ile, “Afet bölgesinde bulunan Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına yapılan müracaatlarında muayene katılım payından muaf tutulacağı” bildirilmişti.


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, katılım payı muafiyeti kapsamı tüm illeri kapsayacak şekilde genişletilmiş olup, 22/02/2023 tarihinde “Afet Bölgesinde Yapılacak Uygulamalar Hakkında” başlıklı duyuru yayımlanmıştır.


Duyuru metni şu şekildedir:


“Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan ve genel hayatı etkileyen depremler nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ve ilçelerinde yaşayan vatandaşlarımızın, sağlık hizmetine erişimlerinde yaşanabilecek mağduriyetlerinin önlenmesi açısından aşağıdaki tedbirler alınmıştır;


1.İkametgâh kaydı afet bölgesinde bulunan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, 06.02.2023 tarihinden itibaren ve olağanüstü hâl süresince, bu illerde ve bu iller dışındaki yerleşim yerlerinde bulunan Kurum ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularında yapılacak diş protezi yenilenmesi tedavilerinde “doğal afet” provizyonu alınması halinde bir defaya mahsus olmak üzere 4 yıllık süre aranmaksızın diş protezi yenilenme taleplerinin karşılanması,


2. 5510 sayılı Kanunun 69 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereği; ikametgâh kaydı afet bölgesinde bulunan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, 06.02.2023 tarihinden itibaren ve olağanüstü hal süresince, bu illerde ve bu iller dışındaki yerleşim yerlerinde bulunan Kurumla sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucularına yapılan müracaatlarında “doğal afet” provizyonu alınması halinde Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.8.1, 1.8.2 ve 1.8.3 maddelerinde tanımlanan “ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı”, “ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payı”, “tıbbi malzeme katılım payı” alınmaması,


3. 5510 sayılı Kanunun 70 inci maddesinin ikinci fıkrası gereği; ikametgâh kaydı afet bölgesinde bulunan, özel sevk kurallarına tabi olan 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri gereği genel sağlık Sigortası kapsamına alınan kişilerin, 06.02.2023 tarihinden itibaren ve olağanüstü hâl süresince, bu illerde ve bu iller dışındaki yerleşim yerlerinde diyaliz tedavileri için “doğal afet” provizyonu alınması halinde Kurumla sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucularına doğrudan veya sevkle müracaat edebilmeleri hususlarına ilişkin gerekli düzenlemeler yapılmış olup işlemler bu kapsamda yürütülecektir."


Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.


TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

Kurum duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.