TEB 49. Bölge

Yozgat Eczacı Odası

ECZANE PERSONELİ MESLEK KODLARI HAKKINDA

   2016 yılında yapılan bir değişiklikle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun idari para cezalarını düzenleyen 102’nci maddesine bir ekleme yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeyle muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde sigortalıların iş yerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu gerçeğe aykırı bildiren işverenlere sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacağı kabul edilmiştir.Söz konusu cezaya bir üst sınır da getirilerek bu durumda uygulanacak cezanın bir aylık asgari ücreti geçemeyeceği belirtilmiştir.

Söz konusu uygulama 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Bu nedenle işverenlerin meslek kodunu fiilen yapılan işe uygun olmayacak şekilde hatalı bildirmekten dolayı idari para cezası ile karşılaşmamak adına çalışanların meslek kodlarını 2018’e kadar gözden geçirmeleri, gerekli düzeltmeleri yapmaları faydalı olacaktır.

Eczanaler için meslek kodları;

3213.01 ECZACI KALFASI

5223.37 KOZMETİK ÜRÜNLERİ SATIŞ ELEMANI

5223.91 ECZANE İŞÇİSİ

3213.02 ECZANE HİZMETLERİ TEKNİKERİ

Şeklinde olacaktır.

28.12.2017